پایان نامه

c (3148)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده علوم پایه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش شیمی پلیمر عنوان: اصلاح رفتار رزین اپوکسی با افزایش نرمکننده و شتابدهنده استاد راهنما: دکتر غلامحسین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3159)

بسم الله الرحمن الرحیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشکده فنی و مهندسی- مهندسی شیمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc.) گرایش :محیط زیست عنوان: بررسی تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3149)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشکده علوم پایه گروه مهندسی شیمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc گرایش: مهندسی فرآیند عنوان: امکان سنجی تبدیل میعانات گازی به سوخت های قابل مصرفی ( بنزین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3160)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشکده علوم پایه، گروه شیمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی عنوان: بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3150)

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه عنوان اندازه گیری دی کرومات در آب توسط روش فیلم اسکنومتری استاد راهنما دکتر معصومه عمادی نگارش فرزانه بارانی تابستان 93 دانشگاه آزاد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3161)

تعهدنامه اصالت اثر اينجانب لیلا قلمچی متعهد مي شوم كه مطالب مندرج در اين پايان نامه باعنوان بررسی حذف مواد آلی رنگزا در مقادیر کم از آبهای آلوده شده طی فرآیندهای اکسایش پیشرفته در حضور ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3151)

معاونت پژوهش و فن آوری به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3162)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود گروه آموزشی مهندسی شیمی پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. Sc » گرایش:صنایع غذایی عنوان: بررسی خواص اساسی بایو کامپوزیت ژلاتین / اسانس زیره سبز و اثرات ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3152)

دانشگاه یزد دانشکده علوم گروه شیمی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد شیمیفیزیک عنوان: بررسی اثر گونهی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2با استفاده از سطح نظریQCISD(T)/aug-cc-pVTZ استاد راهنما: دکتر محمدرضا نوربالا استاد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3163)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود گروه آموزشی مهندسی شیمی پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. Sc » گرایش: صنایع غذایی عنوان: بررسی خواص اساسی بایو نانو کامپوزیت نشاسته تاپیوکا / نانو دی ادامه مطلب…

By 92, ago